Forside
Volleyball DK logo
Regler Teen 2

Serven

 1. Der serves bag baglinjen på alle server. Serveren må bruge hele banens bredde, idet sidelinjernes forlængelse fungerer som afgrænsning til siden.
 2. Valgfri serv.
 3. Der roteres efter tre server af den samme spiller.
 4. Der serves fra position 1 (se tegning).

Opstilling og udskiftning

 1. Der er 2 eller 3 spillere på hvert hold (valgfrit). Hvis der er 3 spillere på holdet, skal de alle være på banen.
 2. Hold med 3 spillere må gerne have en udskiftningsspiller. I så fald skiftes der ind efter tur (løbende udskiftning). Der er dog fri udskiftning ved skader.
 3. Der er valgfri opstilling, men spillerne skal holde serverækkefølgen.

Spilregler

 1. Alle boldberøringer skal være med et almindeligt volleyballslag.
 2. Bolden må spilles over efter en, to eller tre berøringer.

Nethøjde og bold

 1. Nethøjden er således:
  • DU: 2,05 m
  • HU: 2,15 m
 2. Der spilles med en almindelig seniorvolleyball. Omkredsen er 65-67 cm og vægten 260-280 gram.

Banen og kampen

 1. Der spilles på en badmintonbane til de yderste streger i banen.
 2. Overtrådt er ikke tilladt. Berøring af nettet er ikke tilladt.
 3. 2 Time outs pr. sæt pr. hold.
 4. Running score.
 5. De første to sæt spilles til 25 point, evt. tredje sæt til 15 point.

Intentionerne med Teen 2

Teen 2 er volleyball på en lille bane. For de der har spillet Kidsvolley level 4, er det en naturlig fortsættelse af udviklingen.

Fordelen ved at spille på lille bane med få spillere, er bl.a.:
 • Den lille bane er nemmere at overskue
 • Spillerne er sikret mange boldberøringer i forhold til 6-personers volley, da de er færre om at ”dele slagene”
 • Det er nemmere at overskue at skulle spille sammen med 1 eller 2 medspillere end 5
 • Det kræver ikke så mange spillere, at stille hold

Selv om bolden må spilles over første og anden gang, er det vigtigt at fastholde intentionerne om at spille 3 gange, som det indlæres i Teen 1.

Hvor intet andet er nævnt følges de internationale spilleregler.

Intentionerne bag servereglerne
I Teenvolley forudsættes det, at alle spillere kan serve. Mange spillere har allerede som kidsspillere udviklet en overhåndsserv, derfor er der valgfri serv.
En spiller må ikke kunne serve en sejr hjem. Derfor er reglen om ”rotation efter tre server af samme spiller” indført.

Intentionerne med opstilling og udskiftning
I Teen 2 med 3 spillere stilles op i en trekant ved egen serv og ved servemodtagning. Det skal tilstræbes at spilleren på position 2 modtager bolden 2. gang, så den kan fordeles til spillerne på position 1 og 3.
Det er spilleren på position 1 der server.
Med 2 spillere er det valgfrit, om de står bag hinanden, ved siden af hinanden eller forskudt.

opstilling teen

Hvis holdet spiller med udskiftningsspiller, er der flydende udskiftning for at sikre, at alle unge får spilletid.

Taktiske overvejelser
Spillerne begynder nu at få mere og mere forståelse for de taktiske elementer i spillet. Det kan give sig udslag i, at bolde vindes, eller forsøges vundet ved overspilninger på første eller anden berøring. Dette er dog som regel en kortsigtet taktik, der giver bagslag, når man møder lige så gode hold, der spiller 3 gange.
Træneren skal i træningen og i kampe motivere til at spille 3 gange, da det i sidste ende giver det bedste spil.

Blokade
Alle spillere må blokere. Serven må ikke blokeres.

Overspil og angrebsslag
Alle spillere må spille bolden over nettet, og alle spillere må smashe. Der må dog ikke smashes direkte på modstanderens serv.

Tekniske fejl
På Teen 2 kan der godt dømmes ført bold på fingerslaget, og kastet bold på smashet. Arbejdet med teknikken i træningen skal belønnes. Det skal dog understreges, at det ikke er intentionen, at kampene skal fløjtes i stykker. Der skal stadig kunne tages pædagogiske hensyn. F.eks. kan der dømmes mildt på en god redning, for at belønne en aktiv indsats.

At dømme en Teenvolleykamp
Intentionen er (som i Kidsvolley) at få afviklet kampen i en positiv atmosfære.

Dommeren/spillerne skal primært dømme for følgende:
 • Bolde inde og ude
 • Netberøring og overtrådt
 • Forkert server
 • Ført bold ved smash og fingerslag 

Kampen dømmes som udgangspunkt af spillere fra et oversiddende hold.
Det er et led i spillernes udvikling og ”volleyopdragelse”, at de også bliver sat til at lede en kamp og tage ansvar for afvikling af et stævne. En voksen træner eller holdleder kan være ved siden af dommeren og hjælpe denne, specielt gavnligt ved nye og urutinerede dommere.

Voksenhjælp/inddragelse
En stævneleder kan holde øje med banerne, være til rådighed i tvivlstilfælde og ved fortolkningsspørgsmål, og gribe ind i situationer der udvikler sig i uheldig retning.
Holdene kan godt have en træner, men holdene forventes at klare sig selv.

Trænerens primære opgave
Træneren er den eneste voksne der er omkring banen. Træneren skal primært tage sig af det tekniske og taktiske på sit eget hold. Træneren skal ikke gå ind og være en slags overdommer, men omvendt har han/hun pligt til at hjælpe spillerne til at få kampen afviklet i en god sportslig atmosfære med en god og konstruktiv tone mellem spillere og trænere.

Teenvolley og alder
Teenvolley er for alle spillere i 6.-9. klasse.

Stævnearrangøren definerer eventuelle klasseinddelinger og fastsætter regler for evt. mix holds deltagelse i turneringen/stævnet.

Læs mere om Teenvolley
Hvis du har spørgsmål vedr. Teenvolley, så klik ind på http://volleyball.dk/index.php/kids-og-ungdom/teenvolley eller kontakt Volleyball Danmark:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tlf: 43 26 27 10