Forside
Volleyball DK logo

Kidsregler Level 2

Obs på større regelændringer i sæson 2021/22, hvor blandt andet det at ”dø” er fjernet.


A. Regler for serven

 1. Spillet sættes i gang med underhåndsserv af det hold, der har vundet bolden. Der trækkes lod om bolden ved kampstart.
 2. Der serves af den spiller, der står på pos. 1 (se tegning under ”Opstilling”). Spilleren må stå i den afstand fra nettet, som spilleren magter.

B. Spilreglerne
 1. Der er 3 - 5 spillere på et hold, hvoraf maksimalt 4 må være på banen.
 2. Bolden sættes i gang med en serv. Derefter er spilrytmen:
  1. Første berøringen skal være et volleyballslag til en medspiller.
  2. Anden bolden gribes og spilles over nettet derfra hvor bolden er grebet på en af følgende måder:
   1. Spilleren kaster bolden op til sig selv og smasher bolden over nettet
    1. Ved smash må spilleren ikke hoppe, når bolden spilles over. Spilleren må flytte sig hen til bolden ift. opkastet.
   2. Kaster bolden over nettet med
    1. Baggerslagskast
    2. Fingerslagskast
 3. Der skal spilles 2 gange
 4. Når en spiller på ens eget hold spiller bolden over nettet, så roterer spillerne på holdet én position i urets retning. Der roteres også efter serv.
 5. Alle spillere på holdet må blokere. Der må ikke blokeres på serven.
 6. Bolden er tabt når:
  1. Serven ikke kommer over nettet eller ikke rammer banen
  2. Første berøringen ikke er et volleyballslag eller spilles over nettet
  3. Anden berøringen ikke gribes
  4. Overspilningen (kast eller slag) spilles i nettet eller ikke rammer banen
  5. Kastene ikke udføres korrekt (se under "Intentioner")

Opstilling

 1. På et hold må der være 3 - 5 spillere, hvoraf maksimalt 4 må være inde på banen.
 2. Ved 4 spillere, stiller holdet op i en firkant (se tegning).
 3. Ved 3 spillere, stiller holdet op i en trekant. Holdet vælger selv om de vil have én spiller forrest eller én spiller bagest.
   spil level 0 2 4spil level 0 2 3

Udskiftning

 1. Der skiftes ny spiller ind, når sættet er spillet færdigt. Samme spiller må ikke stå ude to sæt i træk.
 2. Der er dog fri udskiftning ved skader.

C. Regler for banestørrelsen og net
 1. Der spilles på en badmintonbane til de yderste streger i bredden, men de inderste streger i længden.
 2. Nethøjden er 1,95 meter.
 3. Overtrådt og berøring af nettet er ikke tilladt.

D. Spilletid og point
 1. Der spilles 15 minutter pr. kamp.
  1. Der spilles sæt til 9 point og der spilles så mange sæt som muligt på de 15 minutter.
  2. Ved lige mange vundne sæt pr. hold, er det stillingen i sidste sæt, der afgør hvem, der har vundet kampen.
 2. Der spilles med running score.

Intentionerne bag spilreglerne
Den tekniske udvikling på level 0-2 går fra valgfrie kaste- og gribebevægelser på level 0 og 1 til en blanding af volleyballslag og -kast på level 2.
Intentionen er, at spillerne gennem træningen har opnået færdigheder, så de er i stand til at bruge volleyballslag i spillet.

Level 2 er stadig et rotationsspil, hvor vi sikrer os masser af bevægelse. Samtidig kommer der fokus på de vigtige grundslag i volleyball. Ved at der er valgfrie volleyballslag på første berøringen, lærer spillerne at vælge det naturlige slag i situationen.

Når bolden skal spilles over nettet, kan spilleren vælge mellem enten et stående smash eller et kast. Det stående smash er bl.a. indført, da det for mange børn er et motiverende slag.

Ved at spilleren kan vælge mellem kast eller stående smash, er der mulighed for at differentiere sværhedsgraden for den enkelte spiller alt afhængig af spillerens tekniske niveau.

Træneren eller den ansvarlige for holdet dømmer ens eget hold. På level 2 bør alle være så langt, at den ansvarlige for sit eget hold skal dømme sine spillere for ikke korrekte kast, og kast der minder om fodboldindkast, en-hånds slyngkast under skulderhøjde etc.

Intentionerne bag servereglerne
Spilleren må stå i den afstand fra nettet, som spilleren magter. Intentionen med reglen er, at spillerne efterhånden rykker længere og længere tilbage på banen, efterhånden som de bliver teknisk bedre. Det er trænerens opgave hele tiden at udfordre spillerne. Ved en underhåndsserv, skal bolden rammes under spillernes navlehøjde i serveforsøget.

Intentionen er, at alle skal få trænet serven i en kampsituation. Der er derfor indført en fast position, hvorfra der serves, så den spiller der står på position 1 er den der server.

Intentionerne bag udskiftning
For at give spillerne på banen ro til at spille, så skiftes der kun ud mellem sættene. Da der spilles korte sæt bør alle nå at komme ind i alle kampe.
Kidsvolley er et spil hvor alle skal og kan være med, så derfor må samme spiller ikke stå ude i to sæt i træk. Generelt opfordres der til at fordele spilletiden lige mellem alle spillere, så alle får en god oplevelse af at være med til kamp.

At dømme en Kidsvolleykamp
Der er ikke deciderede dommere i en kidsvolleykamp på level 2. Det er den voksne for det enkelte hold, der mere fungerer som en pædagogisk spilleder. Det vil sige, at intentionen er at få afviklet kampen i en positiv atmosfære og at få hjulpet nye spillere og hold med reglerne, så alle får en god oplevelse.

På level 2 er det den voksne, der kigger på sit eget hold, og dømmer de fejl hos sine egne spillere, der er i kampen.

Den voksnes primære opgave er at dømme bolde inde og ude, dømme fejlkast, samt holde styr på pointene. Ligeledes skal træneren sørge for, at spillerne roterer efter bolden er spillet over nettet.
De voksne omkring holdene har ansvaret for, at kampen afvikles i en god atmosfære.

Kidsvolley og alder
I 6 til 11 års alderen udvikler børnene hurtigt deres motoriske færdigheder. Det har vi taget højde for i den progression, vi har lagt ind i Kidsvolleys fem levels. Dette betyder samtidig, at hvert level som udgangspunkt knytter sig til bestemte aldersgrupper og motoriske færdigheder:
• Level 2 er for spillere der går i 3. klasse eller der under.
• Level 2 åben er for alle kidsvolleyspillere.

De åbne rækker følger ikke klassetrin, men børnenes faktiske motoriske udvikling og færdigheder. Åbne rækker skal primært benyttes til nye spillere i klubben, så de med det samme kan komme ud og spille kampe.

Læs mere om Kidsvolley
Hvis du har spørgsmål vedrørende Kidsvolley, så klik ind på https://volleyball.dk/kidsvolley-og-ungdomsvolleyball/kidsvolley eller kontakt:
Volleyball Danmark
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Telefon: 4326 2710