Forside
Volleyball DK logo
Kidsregler level 4

A. Regler for serven
1. Der serves bag baglinien på alle server.
2. Underhåndsserv. Tredje serv må være en valgfri serv (f.eks. overhåndsserv eller springserv.
3. Der roteres efter tre server af den samme spiller.
4. Der serves fra position 1 (se tegning).

B. Spilregler
1. Der spilles med almindelige volleyballregler.
2. Førstegangsoverspilninger er tilladt.
3. Ingen bolde må gribes.
4. Alle spillere på holdet må smashe og blokere.
5. Skærm er ikke tilladt.
6. Der må ikke blokeres på serven.

Opstilling og udskiftning
7. På et hold må der være 3 - 5 spillere, hvoraf maksimalt 4 må være inde på banen.
8. Der er 4 spillere på hvert hold, der stiller op i rombeform.
9. Der skiftes ind efter tur (flydende udskiftning).
10. Der er dog fri udskiftning ved skader.

C. Regler for banestørrelse og net
1. Der spilles på en badmintonbane til de yderste streger i banen.
2. Nethøjden er 1,95 meter.
3. Overtrådt er ikke tilladt. Berøring af nettet er ikke tilladt.

D. Spilletid og point
1. 2 Time outs pr. sæt pr. hold.
2. Running score.
3. De første to sæt spilles til 25 point evt. tredje sæt til 15 point.

Intentionerne med level 4
På level 4 er vi nået til et spil, der har alle kendetegnene fra almindelig volleyball. Kidsspillerne er stadig i en indlæringsfase og magter ikke helt alle de tekniske færdigheder. Det er centralt, at der på level 4 holdes fast i den rytme, der blev indlært på level 3. Modtagning, hævning, smash.

På level 4 må ingen bolde kastes og gribes. Det betyder, at der må sættes mere fokus på stabiliseringen af de grundlæggende teknikker fingerslaget og baggerslaget. Specielt anden bolden, der på level 3 måtte gribes og kastes videre, skal nu spilles med et almindeligt volleyballslag. Det vil dermed blive en forudsætning, at den bold kan spilles videre, selv om den ikke kommer i en optimal højde og vinkel.

Ligeledes er det væsentligt, at bevægelsesmønstrene til og fra nettet trænes.

Hvor intet andet er nævnt følges de almindelige spilleregler.

Intentionerne bag servereglerne
På level 4 er det kun den tredje serv af den samme spiller, der må være en overhåndsserv/ springserv. Det betyder, at der i en kampsituation på level 4 yderst sjældent bliver benyttet en overhåndsserv. Dette skal dog langt fra afholde fra træningen af dette element, da bevægel-sesmønstret har en god transferværdi til smashet.

Træning af overhånds- og springserv foregår ofte på spillernes eget initiativ, hvor de før og efter træning øver og eksperimenter.

Det er dog vigtigt at lave en mere målrettet instruktion, så de rigtige bevægelsesmønstre indlæres. Lad spillerne arbejde enkeltvis eller to og to, da dette giver de fleste boldberøringer.

Ved en underhåndsserv skal bolden rammes under spillernes navlehøjde i serveforsøget.

Skærm
Hvis udsynet er spærret, skal spilleren/-ne ved nettet flytte sig. I Kidsvolley er serven overlegen i forhold til modtagningen. Vi skal arbejde mod at få stabiliseret modtagningen, og skal derfor ikke styrke serven yderligere.

Intentionerne med opstilling og udskiftning
På level 4 skal der stilles op i rombeformation ved egen serv og ved servemodtagning.

Det skal tilstræbes, at spilleren på position 3 modtager andenbolden efter modtagning, så den kan hæves til spillerne på position 2 og 4.

Det er spilleren på position 1, der server.

Der er flydende udskiftning for at sikre, at alle børn får lige meget spilletid.

opstilling level 3

Intentionerne bag spilreglerne
Tekniske fejl

På level 4 kan der godt dømmes ført bold på fingerslaget, og kastet bold på smashet. Arbejdet med teknikken i træningen skal belønnes. Det skal dog understreges, at det ikke er intentionen, at kampene skal fløjtes i stykker. Der skal stadig kunne tages pædagogiske hensyn.

Overspilning
Alle spillere må spille bolden over nettet, og alle spillere må smashe.

Blokade
En blokade er en handling tæt ved nettet, hvor spilleren rækker højere end nettets overkant. I modsætning til level 3 skal det være over nettets overkant. En berøring i blokaden tæller ikke som 1. berøring, og næste bold skal altså spilles med et volleyballslag.

At dømme en Kidsvolleykamp
Intentionen er som på level 0 til 3 at få afviklet kampen i en positiv atmosfære, men samtidig skal der også være en udvikling i de tekniske elementer, der dømmes for.

Dommeren skal primært dømme for følgende:

• Bolden inde og ude

• Forkert serv

• Ført bold ved smash og fingerslag

• Netberøring

• Overtrådt

Hvem skal dømme kampen
Kampen dømmes af en voksen/ung dommer eller af en kidsspiller.

Dømmes kampen af en kidsspiller så skal træneren eller en ansvarlig voksen være 2. dommer og støtte og vejlede. Den voksne er placeret på samme side og tæt ved dommeren. Den voksne kan godt omstøde en kendelse, men i respekt for den, der dømmer.

Træneren/holdlederens primære opgave
Træneren og holdlederen er de eneste voksne, der er omkring banen. Forældre og andre trænere er placeret på tilskuerpladserne. Det er trænerens ansvar, at uvedkommende ikke højlydt blander sig i spillet og dommerkendelser.

Opgaven er at sørge for, at kampen afvikles i en god sportslig atmosfære og tonen mellem spillere og trænere skal være positiv og konstruktiv. Dommeren bakkes op og støttes af de 2 trænere.

Kidsvolley og alder
I 6 til 11 års alderen udvikler børnene hurtigt deres motoriske færdigheder. Det har vi taget højde for i den progression, vi har lagt ind i Kidsvolleys 5 levels.

Dette betyder samtidig, at hvert level, som udgangspunkt, knytter sig til bestemte aldersgrupper og motorisk færdig-heder:

• Level 4 er for spillere der går i 5. klasse eller der under.

Yderligere vejledning

Som yderligere hjælp kan du se et videoklip, hvordan level 4 spilles. Desuden vises de rigtige teknikker.

Læs mere om Kidsvolley
Hvis du har spørgsmål vedrørende Kidsvolley, så klik ind på http://volleyball.dk/index.php/kids-og-ungdom/kidsvolley eller kontakt en udviklingskonsulent.