Forside
Volleyball DK logo

 

Frikvarterslege

Ideer til Kidsvolley i skolegården: 10-15 min. Smålege og spil med kidsvolleybolde.

 

1. Parti bold
1 bold. To hold
Det ene hold spiller til hinanden med baggeslagskast eller fingerslagskast. Det andet hold forsøger at erobre bolden. Lykkes det, er det nu det andets hold tur til at spille bolden til hinanden.

2. Smørhul
1 bold. Del jer i et lille og et stort hold f.eks 5 mod 2
De 5 spillere på det ene hold starter med bolden og spiller bolden til hinanden med fingerslagskast eller baggerslagskast. De to spillere i "smørhullet" forsøger at røre bolden. Sker det, skiftes med den spiller, som mistede bolden.

3. Smash stikbold
1 bold. Mange, alle mod alle.
Når man har bolden må man tage et smash tilløb og forsøge at ramme en af de andre spillere. Spilleren dør hvis han rammes og skal tage 3 smashtilløb for at være med igen. Der kan spilles med flere bolde hvis der er mange med.

4. Spil over mur/rækværk
1 bold. 2 hold med max 4 spillere på hver side. Hvis der er flere med, laves flere baner
Spil mod hinanden over mur. Spil level 1

5. Alle mod alle
1 bold.
Løb ud og ind mellem hinanden og spil bolden til hinanden med fingerslagskast og baggerslagskast. Stands når du får bolden og forsøg at røre ved en anden spiller, mens du er i kontakt med bolden.
Hvis du rører en anden person giver det 1 point. Derefter spilles videre.

6. Dobbelt spil med baggeslag
2 bolde. 2 hold
Hvert hold starter med en bold og spiller til hinanden ved at kaste baggerslagskast eller fingeslagskast.
Modtageren af bolde spiller et baggeslag til sig selv og griber den. Lykkes det får holdet 1 point. Det gælder om at score så mange point som muligt. Spil på tid.
Holdene kan også forsøge at erobre hinandens bolde. Lykkes det, spiller holdet videre med 2 bolde indtil det andet hold igen har erobret bolden.

7. Kast og baggerslag
1 bold. 2 hold.
Man spiller sammen på holdet. Rytmen er kast- baggeslag- grib. Dette gentages hele tiden. Det skal være 3 forskellige personer, der rører bolden. Det andet hold forsøger at erobre bolden. Lykkes det spilles videre i samme rytme – kast-baggerslag-grib. Hver gang det lykkes et hold at gennemføre de tre handlinger får holdet et point.

8. Efter bolden
1 bold, 2 hold.
Det hold, der har bolden spiller til hinanden ved at kaste til en medspiller, som spiller baggerslag til sig selv, og derefter hurtigt kaster videre til en ny medspiller. Bliver man rørt af en modspiller når man har bolden, får det andet hold bolden.

9. Studs-serv
1 bold, 2 hold med 4 spillere på hver side.
Lav en bane hvor I har en forhindring på midten, evt. en bænk Serv bolden over på den anden side.
Modstanderholdet griber bolden og server hurtigt bolden tilbage. Gribes bolden ikke er man død og går man uden for banen. Man kan blive befriet, hvis holdkammeraterne griber modstanderens serv 2 gange.

10. Studsbold
1 bold, 2 hold. Lav en bane hvor I har en forhindring på midten, evt. en bænk.
Sæt spillet i gang ved at kaste bolden over på modstanderens side. Spillerne på samme banehalvdel spiller bolden til hinanden ved at slå til bolden med hånden eller underarmen, baggerslag. Bolden skal derefter ramme jorden inden en anden spiller må spille den videre til en medspiller. Må højst spilles 3 gange på samme side inden den skal passere forhindringen. Den skal ramme jorden på den anden side, hvorefter de også må have 3 "spilninger" inden bolden spilles over forhindringen. Husk den skal røre jorden efter hver berøring.

11. Spil med kosteskaft
1 bold, 1 kosteskaft (gren)
2 spillere skal være levende mål. De skal holde kosteskaftet mellem sig og må bevæge sig frit omkring.
De andre spiller bolden til hinanden med baggerslagskast eller fingerslagskast og kan score ved at kaste bolden over kosteskaftet med et smash kast.

12. Hula-hop volley
1 bold, 2 hold, hula-hop ringe (scorings-steder)
Spillerne på det hold, der har bolden spiller til hinanden med fingerslags eller baggerslagskast. I kan score point hvis I aflevere bolden til en medspiller, mens han står inde i hula-hop ringen.
Hvis spilleren inde i ringen kan spille et baggeslag stil sig selv, når han modtager bolden, får holdet 2 point.
Spillerne fra det andet hold forsøger at erobre bolden, hvis det lykkes har de scoringsmuligheden.

13. Spil over midten
1 bold, 2 hold. Banen deles i 2 halvdele.
Hvert hold fordeler sig så der er lige mange på hver halvdel. Spillerne på det hold, der har bolden spiller til hinanden med baggeslags eller fingerslags kast. Der scores hver gang bolden passerer midtelinjen og modtages af en medspiller.
Det andet hold forsøger at erobre bolden.

14. Ellipse løb
1 bold pr. hold. Lige mange på hvert hold. Der skal min. være 3 spillere pr. hold
Holdene stiller sig på to rækker med front mod hinanden. Der skal være med ca. 5 m. mellem de to rækker. Hvis holdet har et ulige antal spillere står der f.eks. 3 i den ene række og 4 i den anden.
Bolden kastes med fingerslags eller baggerslagskast til den første i rækken overfor og løber derefter ned i modsatte række og stiller sig bagerst. Spilleren overfor, som griber bolden kaster den hurtigt videre og løber om bag køen i rækken overfor. Det gælder om at få så mange gribninger som muligt uden at tabe bolden.
Kan også laves med flere hold. Hvor det så gælder om at få flere gribninger i træk end de andre hold.